Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu, zapoznaj się z naszymi ofertami pracy. Nawet jeśli nie poszukujemy w tej chwili osoby o Twojej specjalności, jednak jest ona zbieżna z profilem naszej firmy — wyślij swoje CV!

Dokumenty aplikacyjne prosimy przesyłać na adres: kadry@biacomex.pl

Kandydatów prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez  Biacomex S.A. z siedzibą w Białymstoku ul. Elewatorska 11/1 15-620 Białystok w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego”

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o zamieszczenie w CV oświadczenia o treści:

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej Biacomex S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Elewatorska 11/1, 15-620 Białystok i ich wykorzystywanie w przyszłych procesach rekrutacyjnych na podobne stanowiska pracy”

 

kariera biacomex

 

Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Doradca Serwisu Mechanicznego

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia min. Średnie
 • wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu napraw pojazdów mechanicznych osobowych lub dostawczych
 • umiejętności współpracy z klientem oraz zespołem mechaników
 • odporności na stres i asertywności
 • łatwości w komunikowaniu się i podejmowaniu decyzji
 • prawa jazdy kategorii B

Kandydatom oferujemy:

 • dobre warunki pracy
 • samodzielność na stanowisku pracy
 • motywacyjne wynagrodzenie
 • pracę w dynamicznym i młodym zespole

Handlowca do Działu Sprzedaży Samochodów

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia min. Średnie
 • doświadczenia w sprzedaży samochodów
 • odporności na stres i asertywności
 • łatwości przyswajania wiedzy
 • łatwości w komunikowaniu się i podejmowaniu decyzji
 • kreatywności
 • dobrej organizacji pracy
 • odporności na stres i asertywności
 • łatwości przyswajania wiedzy

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnionych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego jest Biacomex S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Elewatorska 11/1, 15-620 Białystok, e-mail: kadry@biacomex.pl . Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się  skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@biacomex.pl lub pisemnie na wskazany powyżej adres.

Dane osobowe kandydatów będą  przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego i mogą być przechowywane przez administratora przez okres 1 miesiąca od zakończeniu procesu rekrutacji, dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres 1 roku od zakończenia bieżącego procesu rekrutacji.

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22[1] § 1 Kodeksu pracy jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji, podanie danych w szerszym zakresie ma charakter dobrowolny.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 b  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), a w stosunku do danych osobowych, wykraczających poza zakres wskazany w kodeksie pracy, podstawą jest wyrażona przez kandydata zgoda (art. 6 ust. 1 a)RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody ( poprzez kontakt z administratorem) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcą danych mogą być podmioty wspierające administratora  w procesach rekrutacyjnych a także podmioty przetwarzające dane w jego imieniu np.  dostawcy usług IT.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawa do przenoszenia danych.  Zakres każdego z tych praw, sytuacje w których można z nich skorzystać oraz sposób realizacji prawa, wynikają z przepisów prawa. To z którego z prawa osoba, której dane dotyczą  będzie mogła skorzystać będzie zależeć między innymi od celu i podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych za niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.

W oparciu o  dane osobowe podane w procesie rekrutacji nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje  będące wynikiem profilowania.